Termeni și condiții

TERMENI ŞI CONDIŢII WWW.DELADI.RO


1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.DELADI.ro se afla în folosința Societății DELADI SOFTWARE S.R.L. cu sediul social în Județul Satu Mare, localitatea Satu Mare, Strada Victoriei Nr 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J30/1042/15.09.2017, CUI 38228112, societate denumită în cele de urmează, în mod generic deținătorul site-ului sau compania.

Deladi.ro este o platformă on-line prin intermediul căreia are loc intermedierea de servicii în sistem marketplace. Astfel, prin intermediul platformei, diverși profesioniști specializați în diferite domenii se vor putea înregistra și presta servicii on-line către clienții interesați (la rândul lor înregistrați în platformă).

Totodată, prin intermediul site-ului se asigură posibilitatea de abonare în vedere primirii de informări periodice (news-letter), precum și servicii de înscriere a participanților la diverse evenimente organizate de către companie, servicii supuse acestor termeni, în cazul în care nu vor fi stipulate condiții speciale pentru fiecare caz în parte. 

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

  • Utilizator – orice persoană cu vârsta de peste 18 ani care accesează site-ul sau care se va putea înregistra la un moment dat  pe site, fiind interesată de ofertarea de servicii sau de accesarea serviciilor ofertate pe site, se abonează în vedere primirii de informări periodice (news-letter) și care se obligă implicit să respectate prezentul set de reguli, fiind răspunzător pentru acțiunile sale pe site;

Utilizatorul care accesează site-ul și ofertează servicii prin intermediul acestuia în diverse domenii (consultanță, dresaj, psihologie, nutriție, meditații etc.) este denumit generic pe site Expertul/ Profesionistul. 

Utilizatorul care accesează site-ul și intenționează să beneficieze de serviciile unui profesionist pe site, prin plasarea unei comenzi către acesta este denumit generic pe site Clientul/beneficiarul serviciilor.

  • Serviciu – furnizarea către utilizatori a accesului la platformă; furnizarea consultanței comandate de către client unui profesionist înregistrat pe site;
  • Cont – secțiunea din Site formată dintr-o adresa de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului să acceseze anumite secțiuni ale site-ului, anumite materiale;
  • Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între utilizatorul care oferă servicii prin intermediul Site-ului (profesionist) și utilizatorul interesat de accesarea acestor servicii (client), transmițând intenția sa de a accesa serviciile ofertate pe site.
  •  Contract – comanda confirmată de către expert la solicitarea clientului.


2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

2.1. Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

2.2. Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui news-letter, pentru a oferta serviciile sale sau pentru a plasa o comanda de servicii furnizate pe site, caz în care se va înscrie cu nume, prenume și o adresă de email pentru identificare și autentificare în site.

2.3. Pentru plasarea unei comenzi pe site (pentru identificare și autentificare în site) trebuie să furnizați următoarele date după caz: nume și prenume sau denumire societate , adresa poștală, o adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon vor fi furnizate numai pentru a asigura o alternativă de comunicare.

2.4. În cazul în care doriți să vă înregistrați pe site în calitate de Profesionist sau Client, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) mențineți sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări (ex. nume, prenume, adresă poștală sau adresă de email; datele privind persoana de contact și numărul de telefon) pentru ca acestea să fie conforme realității, exacte şi complete. 

2.5. În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de utilizator sunt inexacte sau neconforme (număr de telefon inexistent sau eronat, adresă de email inexistentă sau eronată, adresă poștală greșită, incompletă), administratorii site-ului îşi rezervă dreptul de a suspenda sau a șterge contul utilizatorului în cauză şi de a limita plasarea unor viitoare comenzi. 

2.6. Prin accesarea Site-ului și a Serviciilor puse la dispoziție, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate. 


3. ÎNREGISTRAREA ȘI CONFIRMAREA UNEI COMENZI DE SERVICII

Serviciile ofertate pe site-ul www.DELADI.ro se pot accesa numai în baza unei comenzi adresate de către un Client cu privire la serviciile unui Expert. Prin lansarea unei comenzi prin intermediul DELADI.ro, Clientul acceptă implicit faptul că va fi contactat de către Profesionist prin intermediul aplicației pentru furnizarea serviciilor. O comanda neconfirmată nu presupune obligația expertului de fumizare a serviciilor, cererile de servicii fiind direcționate către experți în ordinea cronologica în care au fost înregistrate în baza de date. 

Lansarea unei comenzi nu presupune și confirmarea comenzii și încheierea automată a contractului.  

Etapele complete sunt următoarele:

- inregistrarea unei comenzi – se va genera un numar unic automat pentru fiecare comanda inregistrată;

- preluarea comenzii de catre expert și transmiterea unui mesaj de confirmare către client în vederea stabilirii datei și modalităților aferente furnizării serviciilor;

- plata serviciilor de către Client cu card bancar, prin intermediul platformei de plăți;

- furnizarea serviciilor se face dupa confirmarea comenzii și achitarea serviciilor.


4. PRETUL SERVICIILOR

Preturile serviciilor sunt prezentate pe site conform ofertei fiecărui profesionist.

În cazul în care preturile sau alte detalii referitoare la servicii au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului ca au fost introduse greșit în baza de date, deținătorul site-ului nu are nicio răspundere și își rezervă dreptul de a anula comenzile ce conțin date eronate și de a anunța profesioniștii și clienții în cel mai scurt timp despre eroarea apărută.


5. FACTURARE 

Preturile serviciilor afișate în cadrul platformei www.DELADI.com sunt în conformitate cu oferta de preț pentru Servicii a fiecărui Expert în parte.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în prezentarea fiecărui serviciu. După plasarea unei comenzi, deținătorul site-ului va emite factura fiscală Clientului în numele și pe seama profesionistului care furnizează serviciile. Aceasta se emite și transmite Clientului exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Utilizatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail menționată de Utilizator în Contul său (în cazul opțiunii Utilizatorului în acest sens).

Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul își exprimă acordul sa primească facturile în format electronic prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail menționată la crearea contului.


6. MODALITĂȚI DE PLATĂ 

Plata se poate efectua numai online cu cardul.

• Cardurile acceptate sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD.

• Pentru finalizarea oricărei tranzacții trebuie furnizat:

- codul cardului (toate cifrele de pe fața cardului, fără spații);

- data de expirare;

- ultimele trei cifre de pe spatele cardului inscripționate pe banda albă.

• Tranzacțiile se realizează în lei, la cursul de schimb al băncii Clientului, indiferent de valuta pe care o are în cont.

Datele cardului de plată al Clientului nu vor fi accesibile pentru deținătorul site-ului www.DELADI.ro și nici nu vor fi stocate de către acesta. 

In anumite cazuri, pentru menținerea securității Tranzacțiilor, la înregistrarea Comenzii, Clientului i se va solicita sa autorizeze plata prin reintroducerea parolei aferente Contului.

Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor Clientul este sfătuit să nu rămână logat pe Site și să nu seteze opțiunea de logare automata pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisa.

Serviciile vor putea fi furnizare clientului numai după confirmarea încasării sumei achitate prin card bancar.


7. FURNIZAREA SERVICIILOR EXPERTULUI CĂTRE CLIENT

Furnizarea serviciilor comandate prin intermediul platformei sunt asigurate de către Expert exclusiv prin intermediul acesteia.

Deținătorul platformei nu răspunde cu privire la calitatea și conținutul serviciilor ofertate de către Profesioniști. Fiecare profesionist în domeniul său de activitate poartă răspunderea cu privire la calitatea, conținutul și garantarea serviciilor furnizate în conformitate cu legislația specifică fiecărui domeniu de activitate în care acesta activează.

În cazul în care Clientul are de formulat reclamații sau obiecțiuni relative la modalitatea de furnizare a serviciilor de către Expert, acestea se vor adresa în termen de 24 de ore de la accesarea acestora. Reclamațiile nu pot viza conținutul serviciilor, deținătorul platformei nefiind responsabil pentru conținutul serviciilor furnizate de către expert.

Sesizarile făcute mai târziu de 24 de ore din momentul accesării serviciilor nu vor fi luate în considerare.

8. RETRAGEREA CLIENTULUI 

Având în vedere faptul ca prin intermediul site-ului Clientul beneficiază de servicii furnizate în format digital care nu este livrat pe suport material, iar furnizarea începe la solicitarea prealabila a Clientului exprimata prin înscrierea datelor acestuia în Site, Clientul va pierde dreptul la retragere după ce a accesat serviciile furnizate prin intermediul aplicației și a acceptat termenii acesteia. 

Clientul are dreptul la retragerea comenzii și la returnarea sumelor de bani achitate pentru accesarea serviciilor în cazul în care expertul care a confirmat serviciile nu se prezintă pentru furnizarea acestora sau nu asigura furnizarea serviciilor în modalitatea și la termenul agreat cu clientul.

Returnarea sumelor de bani se va realiza în termen de maxim 10 zile calendaristice.


 9. OBLIGAȚIILE UTILIZATORILOR. PROPRIETATE INTELECTUALĂ


Utilizarea site-ului este permisă pentru uilizarea cu bună – credință, pentru obținerea de informații, plasarea ofertelor, analiza acestora și plasarea comenzilor.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosit pe acest site, sunt proprietatea DELADI SOFTWARE S.R.L. sau această companie a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac exceptie informatiile şi elementele grafice inregistrate de Experți, precum și designul, semnele grafice apartinând altor entitati.

Nici un utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, a materialelor existente efectuate în scopuri comerciale.

În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.


10. MODIFICARILE SITE-ULUI 

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau accesul la produsele/servicii puse la dispoziție (în totalitate sau numai în parte). În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la serviciile disponibile prin intermediul acestuia.


11. RĂSPUNDERE

Utilizatorii declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii: 

  1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere. 
  2. Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:
  • serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;
  • serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • erorile de program vor fi corectate. 


12. LIMITELE RĂSPUNDERII 

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului/platformei nu vor fi răspunzători pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.DELADI.ro ;

-  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

- conținutul serviciilor furnizate de către Expert;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului. 


13. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorii site-ului pot transmite notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.


14. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul www.DELADI.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.


15. LEGEA APLICABILĂ 

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente. 

www.DELADI.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.


16. CLAUZE FINALE 

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.DELADI.ro.

În cazul în care, ulterior lansării site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, aceste servicii vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi serviciile puse la dispoziţie de acest site.